S+O

Selbsterhitzungsfähig und oxidierend wirkend 

 selbsterhitzungsfähig

oxidierend wirkend

 

I

I-III

Pyrophor

II-III

I

OS

II-III

II-III

SO

III

II

OS


 

 

 

Verpackungsgruppe

OS – fest

Entzündend (oxidierend) wirkender fester Stoff, selbsterhitzungsfähig

 

OS

 

SO

Selbsterhitzungsfähig, entzündend (oxidierend) wirkender fester Stoff

 

SO

 

 

=> nach oben